Schüler, der – žák, student

mn. č. die Schüler
Schüler der Oberstufe
ehemaliger Schüler – bývalý student
auswärtiger Schüler – zahraniční student
streberhafter Schüler – ctižádostivý student

Die Schüler erzielten gute Noten. – Studenti dosáhli dobrých známek.

komentář