gesehen – viděný

alles in allem gesehen –
celkově vzato (doslova: viděno)

gesehen je příčestí minulé od sehen – vidět

s jeho pomocí se tvoří složený minulý čas

 

ich habe gesehen  viděl jsem

du hast gesehen  viděl jsi

er hat gesehen  on viděl

wir haben gesehen  my jsme viděli

ihr habt gesehen  vy jste viděli

sie haben gesehen  oni viděli

komentář