Hang – svah, úbočí, stráň

Německé slovo “Hang” má několik významů. V základním smyslu znamená “sklon, svah”. V tomto významu se používá například v následujících větách:

 

  • Die Stadt liegt am Hang des Berges. (Město leží na svahu hory.)

Dalším významem slova “Hang” je “závislost, náklonnost”. V tomto významu se používá například v následujících větách:

  • Er hat einen Hang zum Alkohol. (On má sklon k alkoholu.)
  • Ich habe einen Hang zu süßen Speisen. (Mám náklonnost ke sladkým jídlům.)

Třetím významem slova “Hang” je “křivka, stoupání”. V tomto významu se používá například v následujících větách:

  • Der Graph hat einen negativen Hang. (Graf má záporné stoupání.)
  • Die Temperaturkurve hat einen starken Hang. (Teplotní křivka má silné stoupání.)

Některé další příklady použití slova “Hang”:

  • Der Hang zum Berg ist bewaldet. (Svah hory je zalesněný.)
  • Der Hang zum Alkohol kann gefährlich sein. (Sklon k alkoholu může být nebezpečný.)
  • Der Hang zu süßen Speisen kann zu Übergewicht führen. (Náklonnost ke sladkým jídlům může vést k nadváze.)
  • Der negative Hang des Graphen bedeutet, dass die Werte abnehmen. (Záporné stoupání grafu znamená, že hodnoty klesají.)
  • Der starke Hang der Temperaturkurve bedeutet, dass die Temperatur schnell ansteigt. (Silné stoupání teplotní křivky znamená, že teplota rychle stoupá.)

 

komentář