Lächeln – 

Lächeln (n)
• úsměv, usmát se (např. projev radosti nebo sympatie)

Příklady:
• Er begrüßte sie mit einem freundlichen Lächeln. ↔ Přivítal ji s přátelským úsměvem.

• Sie lächelte ihn an. ↔ Usmála se na něj.

• Ein Lächeln kostet nichts, aber es gibt viel. ↔ Úsměv nic nestojí, ale hodně dává.

Das Lächeln ist ein Gesichtsausdruck, der durch das Spannen der mimischen Muskulatur stets in der Nähe der Mundwinkel, beim „echten“ Duchenne-Lächeln auch um die Augen erzeugt wird. – Úsměv je výraz obličeje, který se vždy vytváří v blízkosti koutků úst napnutím mimických svalů, a v případě „skutečného“ Duchenneova úsměvu také kolem očí.

 

Bei Menschen ist das Lächeln normalerweise ein Ausdruck der Freude, kann aber auch ein unkontrollierter Ausdruck von Ängstlichkeit sein (nervöses Lächeln). – Úsměv je u lidí obvykle výrazem radosti, ale může být i nekontrolovaným výrazem úzkosti (nervózní úsměv).

komentář