hinter – za; po

(poloha) za, vzadu:
– Hinter dem Haus befindet sich ein großer Garten.
(Za domem se nachází velká zahrada.)
– Er versteckte sich hinter dem Baum.
(Schoval se za strom.)

hinter jemandem/etw asstehen – stát za někým/něčím
– Er kommt aus der Stadt hinter den Bergen.

(Pochází ze města za horami.)

– Er war der Drahtzieher hinter der Verschwörung.
(Byl oním hybatelem za spiknutím.)

– Hinter meinem Rücken reden sie über mich.
(Za mými zády si o mně povídají.)

xx

komentář