Rozdíly mezi ruštinou, ukrajinštinou a běloruštinou – minulý čas slovesa být

Minulý čas slovesa být, tedy v češtině tvary byl, byla, byli… se ve výchoslovanských jazycích tvoří hodně podobně, a dokonce jednodušeji, protože odpadají složeniny se “jsem, jsi jste…”, pomocí kterých se v češtině vyjadřují jednotlivé osoby. Nezvykem je pro Čecha ovšem stěhující se místo přízvuku, které navíc bývá na různém místě i v jednotlivých východoslovanských jazycích. V ruštině je přízvuk vždy na Y, s výjimkou была – byla. Jinak je было – bylo, a také были. Tedy:
čeština ruština
byl jsem, byla jsem, bylo jsem я был, я была, я было
byl jsi, byla jsi, bylo jsi (a dále analogicky) ты был, ты была, ты было
byl, byla, bylo он был, она была, оно было
byli jsme, byly jsme, byla jsme мы были
byli jste, byly jste, byla jste вы были
byli, byly, byla они были
V ukrajinštině a běloruštině je to trochu jinak, ovšem jednodušeji, protože přízvuk je vždy na poslední slabice (kromě ukrajinského був i běloruského быў, což je logické, protože to jsou jednoslabičná slova). Čili:
běloruština ukrajinština
я быў, я была, я было я був, я була, я було
(a dále analogicky) ты быў, ты была, ты было (a dále analogicky) ти був, ти була, ти було
ён быў, яна была, яно было він був, вона була, воно було
мы былі ми були
вы былі ви були
яны былі вони були

komentář