Georg – Jiří

 

Plurál Georgs je hovorový.

Sankt Georg – svatý Jiří

Georg ist ein Name griechischen Ursprungs. Er geht auf das altgriechische Geōrgós (Landwirt, Landmann) und entspricht seiner Bedeutung nach somit dem lateinischstämmigen Namen Agricola. – George je jméno řeckého původu. Sahá až do starořeckého Geōrgós (farmář) a jeho význam odpovídá latinskému názvu Agricola.

Die große Verbreitung von Georg, die im christlichen Abendland seit dem Mittelalter zu beobachten ist, resultiert daraus, dass der Heilige Georg diesen Namen trug. – Velké rozšíření Jiří, které lze na křesťanském západě pozorovat již od středověku, vyplývá z toho, že svatý Jiří nesl toto jméno.

komentář