sauber – čistý; čistě

sauber arbeiten → pracovat čistě
sauber bearbeitete Fläche, die → čistě opracovaná plocha
 
sauber halten → udržovat v čistotě
 


sauber hinlegen → hladce zvládnout
 
sauber machen → očistit, vyčistit, uklidit

das Zimmer sauber machen – uklidit/uklízet pokoj


 
sauber putzen → vyčistit, uklidit
 
sauber wie geleckt sein → být čistý jako křišťál

komentář