Text, der (Texte)- text

Jugendliche stellen in ihren Texten die Welt auf den Kopf. – Mladí lidé ve svých textech obracejí svět vzhůru nohama.

der Text die Texte
des Textes
des Texts
der Texte
dem Text
dem Texte
den Texten
den Text die Texte

 

Hier findest du Texte, Akkorde und Noten von beliebten Liedern für Kinder zum Download. – Zde najdeš texty, akordy a noty populárních písní pro děti ke stažení.

komentář