spüren – cítit

čistě fyzické cítění něčeho tělem, smysly ”. „spüren” můžeme “mit dem Körper” – tělem.
 
„spüren” se nevztahuje jako „fühlen” k citům a emocem, ale k pociťování prostřednictvím těla.
 
 
 
„spüren” může odkazovat na emoce, pokud jsou tak silné, že je lze fyzicky cítit, např. Zorn – hněv.
Zorn spuren – pocítit hněv

Neigung spüren – cítit sympatii

 

Die Menschen spüren, dass es durchgebetete Räume sind. – Lidé cítí, že to jsou promodlené prostory.

Ich habe irgendwo gelesen, dass Tiere ein Erdbeben spüren können, bevor es losbricht.– Někde jsem četl, že zvířata mohou vycítit zemětřesení, dřív než vypukne.

Blinde entwickeln manchmal eine ausgleichende Fähigkeit, die Nähe der Gegenstände um sie herum zu spüren. – Slepí lidé někdy vyvinou vyvažovací schopnost vycítit blízkost objektů kolem sebe.

 

 

 

 

 

 
 

 

 

komentář