lachen – smát se

 

gucke das an ohne zu lachen – podívej se na to bez toho, aby ses smál

 

lachen über – smát se někomu
Seine Mitschüler lachten über ihn oft. – Jeho spolužáci se mu často smáli.

Sie lachen über den armen Jungen. – Smějí se chudákovi.

Lachen ist gesund – smát se je zdravé

komentář