werden – stát se, stávat se, být

ich werde, du wirst, er wird, wir werden, ihr werdet, sie werden
Mutter werden – stát se matkou; er wird Vater – bude otcem

Označuje i budoucí čas v konstrukcích werden + infinitiv. (Jeden ze způsobů tvoření budoucího času v němčině je pomocí slovesa werden + infinitiv (druhý způsob je prosté používání přítomného času jako budoucího)

 

Chceme-li říct, že něco bylo uděláno, například polévka je/byla uvařena, použijeme minulý čas od “werden”, tedy “wurde”:

Die Suppe wurde gekocht. – Polévka je/byla uvařena.

Der Käsekuchen wurde gegessen. – Tvarohový koláč byl snězen.

 

podobně: Ich wurde geboren. – Narodil/a jsem se (doslova: byl jsem narozen/a).
v budoucím čase:
Später wird der Käsekuchen gegessen werden. – Později budeme/se bude jíst tvarohový koláč.
Juden werden hier nicht bedient” – (Židé zde nebudou obslouženi). Antisemitský nápis, který v období nacistické III. říše visel na mnoha obchodech.

 

 

 

komentář