Leben, das – život

 
jemandem das Leben retten – zachránit komu život
am Leben sein – být naživu
die Entstehung des Lebens – vznik života
 
ums Leben kommen – přijít o život
das ewige Leben – věčnýživotvěčnost
ein Kampf auf Leben und Tod – boj na život a na smrt
mit dem Leben davonkommen – vyváznout živýj-m das Leben zur Hölle machen – hovor.udělat někomu ze života peklo

komentář