Station, die – stanice, zastávka

 

Sowie sie der Stadt näher kamen, war die Gegend weitaus dichter besiedelt und die Entfernung zwischen den Stationen kürzer und auch der Zug hielt öfter. – Jakmile se přiblížili k městu, krajina byla mnohem hustěji osídlená a vzdálenost mezi stanicemi kratší a také vlak stavěl častěji.

Der Vater saß im hinteren Zimmer, mit ans Radio gepresstem Ohr und hörte fremde Stationen. – Otec seděl v zadním pokoji, s uchem přitisknutým k rádiu a poslouchal cizí stanice.

 

Autobusstation – autobusová stanice

Endstation – konečná stanice

Fernsehstation – televizní stanice

Auffangstation – záchytná stanice

 

 

xxx

komentář