Stillstand – stání, klid, nečinnost

zum Stillstand bringend – uvést do klidu

komentář