erben – zdědit

 

Erben ist tödlicher als sterben. – Dědictví je smrtelnější než umírání.
Oft ist es so, dass das Sterben leichter erledigt ist, als das Erben. … Früh kümmert sich, wer kummerfrei sterben will. … Erben steuerfrei erwerben? – Často se stává, že umírání je snazší vyrovnat se s dědictvím. … Ti, kteří chtějí bezstarostně zemřít, se o sebe brzy postarají. … získat dědice bez daně?
Viele Erben verderben das Sterben – Mnoho dědiců kazí smrt

komentář