gehört

Tento tvar patří ke dvěma slovesům: je to třetí osoba jč od gehoren – patřit
a příčestí minulé od horen – slyšet

ich habe schon davon gehört – už jsem o tom slyšel/a

komentář