gehört – třetí osoba j. č. od gehoren – patřit a příčestí minulé od hören – slyšet

Tento tvar patří ke dvěma slovesům: je to třetí osoba jč od gehören – patřit
a příčestí minulé od hören – slyšet

ich habe schon davon gehört – už jsem o tom slyšel/a

 

  • “Dieses Buch gehört mir.” (Tato kniha mi patří.)
  • “Er gehört zu den besten Spielern der Liga.” (Patří mezi nejlepší hráče v lize.)
  • “Das gehört zu den wichtigsten Fragen.” (To patří k těm nejdůležitějším otázkám.)
  • “Sie gehört zu meiner Familie.” (Patří do mé rodiny.)
  • “Zur Weihnachtszeit gehört eine Tasse Glühwein.” (K Vánocům patří šálek svařeného vína.)
  • “Das gehört sich nicht.” (To se nepatří.)
  • “Sie hat gut gehört.” (Slyšela dobře.)
  • “Er gehört zu den reichsten Menschen der Welt.” (Patří k nejbohatším lidem na světě.)
  • “Das gehört zu meinem Plan.” (To patří do mého plánu.)
  • “Dieses Lied gehört zu meinen Favoriten.” (Tato píseň patří mezi mé oblíbené.)

V některých z těchto příkladů se slovo “gehört” používá jako sloveso v přítomném čase, zatímco v jiných případech se používá v minulém čase.

komentář