(sich) vereinen – sjednotit (se)

Unternehmen unter einem Dachverband vereinen – sjednotit společnosti pod jednou zastřešující organizací

sich zu gemeinsamem Vorgehen vereinen – sjednotit se ve společném přístupu

komentář