(sich) vereinen – sjednotit (se)

Unternehmen unter einem Dachverband vereinen – sjednotit společnosti pod jednou zastřešující organizací

sich zu gemeinsamem Vorgehen vereinen – sjednotit se ve společném přístupu

 

T-Shirts sind beliebte Kleidungsstücke, die Komfort, Vielseitigkeit und Stil vereinen.  Trička jsou oblíbeným oblečením, které kombinuje pohodlí, všestrannost a styl.

komentář