Bewusstsein – povědomí

Nur eine Bedingung stellt der Erfinder: Das Produkt müsse unter dem sorbischen Namen verkauft werden.„Das regionale Bewusstsein ist mir wichtig, und ich möchte damit die sorbische Sprache etablieren."

Vynálezce má jedinou podmínku: výrobek musí být prodáván pod lužickosrbským názvem. „Regionální povědomí je pro mě důležité a chci ho využít k založení lužickosrbského jazyka.

komentář