sparen – šetřit

 
Zu Tode gespart: Dieses Gefühl haben viele Griechen angesichts der neuen Sparrunde. – Ušetřili se k smrti: Tento pocit má mnoho Řeků s ohledem na nové kolo úsporných opatření.
 

Nie zuvor hat ein Euro-Land so schnell gespart. Griechenland würde sich buchstäblich zu Tode sparen. – Ještě nikdy žádná země eurozóny nešetřila tak rychle. Řecko by se doslova ušetřilo k smrti.

 

 

Wie kann man schnell viel Geld sparen? – Jak můžete rychle ušetřit spoustu peněz?

 

Der wichtigste Tipp, um schnell Geld anzusparen, ist haushalten lernen. – Nejdůležitějším tipem, jak rychle ušetřit peníze, je naučit se vést rozpočet.
 

 

 

 

komentář