fröhlich – štastný, veselý

 

Fröhliche Weihnachten! – Veselé Vánoce!
Fröhliche Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr! – Veselé Vánoce a štastný nový rok!

fröhliche Zahl – šťastné číslo
Fröhliches neues Jahr – Šťastný nový rok

fröhliche Melodie, die – veselá melodie
fröhliche Ostern – veselé Velikonoce

Fröhlichkeit, die – štěstí, radost, veselost, veselí

 

v jidiš je přání: frejlechn chanike! – šťastnou Chanuku!

 

xx

 
 
 
 

 

 

komentář