Kirchensteuer – církevní daň

Die Sächsische Zeitung machte auf das neue Dekret der deutschen katholischen Kirche aufmerksam. Dieses Dekret wird gegen die Kirchenmitgliedschaft gerichtet, die die Kirchensteuer nicht bezahlen will. Das Dekret stellt klar, dass jeder, der aus der Kirche austritt, nicht mehr gläubiges Mitglied bleibe, und die aktive Teilnahme am kirchlichen Leben sei für ihn eingeschränkt. – Deník Sächsische Zeitung upozornil na nový dekret německé katolické církve namířený proti věřícím, kteří nechtějí platit církevní daň. V něm se říká, že kdo vystoupí z církve, nebude už považován za katolíka a nemůže se aktivně účastnit křesťanského života.

 Die Kirche reagiert auf den Fall des Rechtlers Hartmut Zapp, der seinen Austritt aus der Kirche als Körperschaft erklärte, jedoch sei er weiterhin gläubiges Mitglied der katholischen Kirche. Grund dafür war sein Bemühen, die Zahlung der Kirchensteuer zu vermeiden, von der die Kirche in Deutschland die Kirchenmitgliedschaft abhängig macht. – Církev tak reaguje na případ právníka Hartmuta Zappa, který oznámil, že vystupuje z církve jako z korporace, ale dál zůstává věřícím členem katolické církve. Důvodem jeho vystoupení byla snaha vyhnout se církevní dani, kterou v Německu musejí organizovaní věřící povinně platit.

Kdo neplatí, ať nevěří | Sever (rozhlas.cz)

 

Výše církevní daně v Německu činí 8-9% z Lohnsteuer, konktétně 8% v Bavorsku a Bádensko-Württembersku a 9% v ostatních spolkových zemích. Výběr těchto daní provádí místní finanční úřad.
Z toho asi 2 až 4,5% si ponechává finančí úřad za výběr této daně. Sársko: 4,5 %, Bavorsko: 2%, ostatní spolkové země v průměru 3%.
Ze 2500€ hrubého zaplatíte ca 26 € měsíčně, tedy ca 314 € ročně církevní daně. Ze 4000 € platu hrubého zaplatíte asi 60 € církevní daně měsíčně, což je ca 715 € ročně. Konkrétně si můžete spočítat např. na nettolohn.de.

 

xxx

 

komentář