Verteidiger, der – obhájce

 

 

Herr Verteidiger, sie können sich kurz fassen, ihr Mandant hat die Einbruchserie bereits zugegeben.” – “Pane obhájce, můžete být stručný, váš klient už přiznal sérii vloupání.”

Herr Vorsitzender, Sie glauben einem gewohnheitsmäßigen Dieb mehr als mir?” – “Pane předsedo, vy věříte obyčejnému zloději víc než mně?”

komentář