Beichtstuhl – zpovědnice

im Beichtstuhl – ve zpovědnici

“Sagen´s Herr Pfarrer, warum sind´s den heute so betrübt?” Meint der: “Ja, da soll man noch fröhlich sein, wenn einem in der Früh im Beichtstuhl als erstes ein Ehebruch gebeichtet wird.” – „Povězte, pane faráři, proč jste dnes tak ustaraný?“ Farář na to: „Ano, ještě abych byl šťastný, když ráno ve zpovědnici jako to první slyším o cizoložství.“

komentář