steinalt – prastarý, velmi starý, stařičký

Ein steinalter Mann hat gerade eine bildhübsche und junge Frau geheiratet. – Velmi starý muž se právě oženil s krásnou a mladou ženou. 

 

komentář