und – a

Wird verwendet um Sätze oder Satzfragmente in chronologischer Reihenfolge zu verbinden. – Používá se k spojování vět nebo fragmentů vět v chronologickém pořadí.

 

Ich bin müde und möchte nach Hause gehen.  – Jsem unavený a chtěl bych jít domů.

meine Damen und Herren – dámy a pánové

Gestern war ich bei Aldi einkaufen und war angenehm überrascht. – Včera jsem byla nakoupit v Aldi a byla jsem mile překvapená.

zwei und zwei ist vier – dvě a dvě jsou čtyři.

 

 

komentář