leuchten – 

Viele sagen: «Wer lässt uns Gutes erleben?» / Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten! Ps 4,8 Du legst mir größere Freude ins Herz, / als andere haben bei Korn und Wein in Fülle. Ps 4,9 In Frieden leg ich mich nieder und schlafe ein; / denn du allein, Herr, lässt mich sorglos ruhen.

 

7  Mnozí říkají: „Kdo nám dá užít dobrých věcí?“ Avšak nad námi ať vzejde jas tvé tváře, Hospodine! 8  Mému srdci dáváš větší radost, než mívají oni z hojných žní a vinobraní. 9  Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet.

ze Žalmu 4

komentář