Holz, das – dřevo

Mit Brennholz oder Feuerholz wird Holz bezeichnet, das zum Heizen oder Kochen genutzt wird. – Jako palivové dřevo nebo palivové dříví označuje dřevo, které se používá k vytápění nebo vaření.


komentář