Gerüst, das – lešení

das Gerüst

lešení, krov, kostra, konstrukce, osnova

die Aufrüstung

zbrojení, lešení

komentář