stoppen – zastavit

Österreich stoppt Impfung mit Astrazeneca-Charge nach Todesfall. – Rakousko po případu úmrtí zastavuje očkování šarží Astraneca.

Österreich hat Impfungen mit einer Charge des Astrazeneca-Impfstoffs nach einem Todes- und einem Krankheitsfall vorsichtshalber gestoppt. – Rakousko preventivně zastavilo očkování jednou šarží vakcíny Astraneca po jednom případu úmrtí a jednom případu onemocnění.

 

ve významu zastavit do klidového stavu: anhalten, stoppen

ve významu ukončit: einstellen, stoppen

Seine Auto fuhr sehr schnell, sodass, auch wenn er gebremst hat, es ziemlich lange gedauert hat, bis

stoppen

konnte. – Jeho auto jelo velmi rychle, takže i když brzdil, trvalo dost dlouho, než

zastavil

.
Wegen Stromausfall musste das Werk den Betrieb

einstellen

. – Kvůli výpadku elektřiny musela továrna

zastavit

 provoz.

komentář