Sudeten – Sudety

Slovo Sudety či adjektivum sudetský         Pojem Sudety je poprvé písemně zachycen v díle slavného alexandrijského geografa Claudia Ptolemaia v letech 166 – 178 po Kr. ve formě Sudeta óré. Římané z provincií Noricum (dnešní Rakousko) či Panonia (dnešní Maďarsko), kteří zde měli vojenské i obchodní zájmy jej latinisovali jako Sudeti montés (Sudetské hory či pohoří). Víme však, že název je nesporně mnohem starší, nejméně ze 4. – 1. století našeho letopočtu, kdy osídlili Čechy keltští Bójové (Boiohaemum – Bohemia) a Moravu Kotini a Volkové – Tektoságové, neboť v galštině znamená Kančí hory. Někteří odborníci se domnívají, že se tak původně označovaly Krušné hory. Keltové i jejich předchůdci zanechali totiž na našem území neuvěřitelně vysoké množství dalších názvů, uveďme alespoň Labe – Albis, Kouba – Chamb, Metuje – Medhuje (od indoevropského medh, lat. medio, česky mezi), Oškobrh – Askiburgion (označení Krkonoš) a řadu dalších, patrně i pojmenování Haná vzniklo podle řeky Ganna či Brno od Eburodunum. Slované nepřišli do vakua, ale do země s obyvatelstvem, jež prořídlo v době hunských nájezdů a bratrovražednými boji mezi germánskými kmeny, a noví příchozí názvy přejímali. Jisté je, že nejpozději již kolem doby stěhování národů se název Sudety používal pro celý pás Jizerských hor, přes Krkonoše, Orlické hory a Jeseníky k Moravské bráně. Franské anály uvádí, že 561 – 562 zaútočili Avaři podél Karpat a Sudet z východu. Také Palacký vymezuje Moravu: “Na severu chrání (Moravu) naproti Slezsku Sudety prodloužené to Krkonoše, na východu dlouhotáhlé Tatry…” Slavný moravský archeolog Knies 1934 píše: “Malá naše země jest vlastně bránou starého světa, jíž musely procházeti proudy lidstva ubírající se od západu k východu … sváděny sem horskými hřbety Sudet a Karpat.” Moderní horopis uvádí roku 1996 totéž: “Slezsko patří ke dvěma provinciím: České vysočině a Karpatům. Česká vysočina se dělí na 7 horopisných soustav: jedna z nich je soustava Sudetská, vyplňuje severozápad Slezska … Východní Sudety se člení na Rychlebské hory, Žulovskou pahorkatinu, Hrubý Jeseník, jeho částí jsou hornatiny Pradědská, Vrbenská, Keprnická, Medvědí, Nízký Jeseník” apod. Stejně se můžete poučit ve slovnících Ottově i Masarykově či Trávníčkově. Zoologové znají sudetský skot (krátkohlavý, červeně strakatý), botanikové zas puchýřník sudetský (Cystopteris sudetika), hvozdík kartouzek sudetský (Dianthus carthusia norum, subsp. sudetica) jitrocel černavý (Plantago atrata, subsp. sudetica), sudetskou třešeň, jablko ad. V etnografii se objevuje vedle krkonošského i termín sudetský dům, což je forma nízké jesenické selské chalupy se třemi okny po straně a třemi vikýřky v dřevěném štítu.. Řadu z nich bychom nalezli přímo v Rýmařově a okolí ještě více. Nedávno u nás vystavovalo pět významných výtvarnic a výtvarníků, kteří vytvořili uměleckou skupinu Sudetská pětka, jsou totiž ze Slezska a severní Moravy, tj. z východních Sudet (Krnov, Horní Loděnice). Název Jesenická pětka by mohl evokovat spíše označení vesnické kutálky. Můžeme tedy říci, že slovo sudetský je stejně iritující v názvu Sudetendeutsche partei (Sudetoněmecká strana, stejně název nesprávně utvořený, protože jejími členy byli stejně Šumavané jako Němci z jižní Moravy a západních Čech či z Brna, Prahy nebo Jihlavy) jako adjektivum český ve spojení Česká obec fašistická. Ovšem nad používáním slova český se nikdo nepohoršuje – to už by byl totální marasmus.

Zdroj: Texty – konkretni

komentář