brüten –

Die Vögel brüten ihre Eier aus. – Ptáci ……………. svá vejce.

 

brü·ten /brǘten/ Aussprache lernen schwaches Verb 1. (von Vögeln) auf dem Gelege sitzen, um Junge auszubrüten “die Amsel brütet” 2. GEHOBEN drückend auf etwas lasten “die Sonne brütet über dem Land”
plemeno /prsa/ naučit se výslovnost slabé sloveso 1. (ptáků) sedí na snůšce, aby se vylíhla mláďata “kos se množí” 2. ZVÝŠENÝ něco těžce vážit “Slunce duní nad zemí”

komentář