so – tak

und so weiter – a tak dál
seien Sie so nett/freundlich – buďte tak hodný
so oder so – tak či onak
so rede doch! – tak mluv přece!  
das fehlte gerade noch – to by tak hrálo
so bald, so leicht – tak hned od hned tak
so lange wie möglich – tak dlouho, jak je možné
der Länge nach hinfallen – natáhnout se tak široký jak dlouhý
seien Sie bitte so freundlich – buďte tak laskav/a  

so ist das – tak je tomu
mit knapper Not – jen tak tak
sogenannt – tak zvaný

das hat er nur so gesagt – to řekl jen tak

 

komentář