Uni, die – univerzita, vejška

in der Uni – na univerzitě/na vejšce

 

“an der Uni”, když mluvíme o univerzitě jako o instituci: “ich studiere an der Uni/an der Fachhochschule”, – “studuji na univerzitě / na technické škole”

 

Ale: den Mann hast Du IN der Uni gesehen, tedy in dem Universitätsgebäude – viděli jsi toho muže NA univerzitě, v budově univerzity.

 

 

komentář