Winter, der – zima

 

Der Winter kommt mit aller Macht. – Zima přichází v plné síle.

Laut des europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersagen steht Europa ein kalter Winter bevor. – Podle Evropského centra pro střednědobé předpovědi počasí čeká Evropu chladná zima.

Der Winter ist schon jetzt deutlich zu spüren: Kälte und Schnee haben bereits zugeschlagen, obwohl der kalendarische Winter noch gar nicht begonnen hat. – Zima je již zřetelně cítit: chlady a sníh už udeřily, ačkoli kalendářní zima ještě ani nezačala.

 

 

komentář