Modlící aplikace Sanctifull

S poněkud katolickým názvem – to kvůli latinskému sanctus spojenému s ryze germánským slovem full – a liberálně židovským obsahem přišla na svět aplikace pro iPhony i Android. Empatické modlitby “vlastními slovy” ve spojení s tradičními známými že židovských modlitebních knih – siddurů.

Na obrázku nahoře vidíme modlitbu po probuzení (upon waking up). Úryvek z části “vlastními slovy”:

Dodej mi odvahu volit moudře. V lásce, v práci, na všech mých cestách. Naplň mě trpělivostí a nadějí a vírou ve všechno to dobré, co se ještě musí rozvinout. Ukaž mi, jak se rozvíjet, Bože, jak otevřít, jak důvěřovat, jak přijímat, a budu kvést. Vrhni na mě své světlo, Bože, a já se o něj podělím. Budu zářit a osvětlovat všechno, čeho se dotknu. Pomoz mi, Bože, naplnit všechny možnosti tohoto požehnaného nového dne. Amen.
autor: rabínka Naomi Levy
originál:
Grant me the courage to choose wisely. In love, at work, in all my ways. Fill me with patience and with hope and a belief in all the good that is yet to unfold. Show me how to unfold, God, how to open how to trust, how to receive, and I will bloom. Shine Your light on me, God, and I will share it. I will shine illuminating all I touch. Help me, God, to live up to all the possibility of this blessed new day. Amen by Rabbi Naomi Levy
(češtinářská poznámka: možná by mělo být Modlicí… místo Modlící, pokud to chápeme jako stroj na modlení?)

One comment

komentář