Příběh Chavele (Evičky) a černolokenného chlapce – Sedmikrásky – Margaritkelech – מארגאריטקעלעך

Gegangen is Chavele štil un farcholemt,
celozn di goldblonde hor
Dos heldzl antblojst un gemurmlt gezungen
a lidele: Tralalala.

Do kumt ir antgegn a bocher, a šejner
mit lokn, mit švarce vi pech.
Er flamt mit di ojgn un entfert ir lustik,
un entfert ir: “Tralalala!”

Vyšla Chavele, tichá a zasněná,
zlaté vlasy rozpuštěné
S krkem odhaleným si jemně pobrukuje
písničku: Tralalala.

Tu se objeví chlapec, pěkný
s kadeřemi jak smůla černými.
Oči se zablesknou a vesele jí odpovídá,
a odpovídá jí: “Tralalala!”

Text celé písně “Sedmikrásky” s anglickým překladem: http://www.holger-saarmann.de/texte_margeritkelech.htm


Verze na videu, stejně jako verze Chavy Alberstein, s etrochu od textu nahoře liší.

אין װעלדל, בײַם טײַכל
דאָרט זענען געװאַקסן,
מאַרגאַריטקעלעך עלענט און קלײן
װי קלײנינקע זונען מיט װײַסינקע שטראַלען
מיט װײַסינקע טראַלאַלאַ

געגאַנגען איז חוהלע
שטיל און פֿאַרכאָלעמט
צולאָזן די גאָלדבלאָנדע צעפּ
דאָס העלדזל אַנטבלױזט און געמורמלט געזונגען
אַ לידעלע טראַלאַלאַ

די זון איז פֿאַרגאַנגען

דער בחור פֿאַרשװוּנדען
און חוהלע זיצט נאָך אין װאַלד
זי קוקט אין דער װײַט און מורמלט פֿאַרחלומט
דאָס לידעלע טרלאַלא.

komentář