V neděli 23. února 2020 bylo v Hajnówce na východě Polska spíše symbolicky dusno

Pochodující dav skanduje:

Bury, nasz bohater – Bury je náš hrdina!

Romuald Rajs, řečený Bury (https://pl.wikipedia.org/wiki/Romuald_Rajs), lokální velitel polské Armii Krajowej (Zemské armády) za Vilno, dnešní Vilnius, která po odchodu Němců začala znovu působit an území Polska. Patrně z důvodů napjatých vztahů mezi Poláky a obyvatelstvem nepolského původu (které je ovšem na Wilenszczyznie, Litvě a obecně ve východním Polsku původní), anebo z prosté brutality došlo pod Rajsovým vedením (a několika dalších velitelů) k pacifikaci několika vesnic v okoli Bialystoku, kde ačkoli mohl existovat racionální důvod k zásahu, to odneslo i civilní obyvatelstvo včetně žen, starších osob a dětí. Rajs – Bury byl po válce již komunistickým Polskem obsouzen a popraven, ale za demokratickém Polsku (po +-90. roce) se stal jablkem sváru v symbolické kulturní válce, a částí kultu Prokletách vojáků (Zolnierzy Wykletych).

I tento pochod lze dohledat jako Marsz zolnierzy wykletych, nebo Marz narodowcow, w Hajnówce.

Hajnówka je dvacetitisícové město na konci světa v severovýchodním Polsku. Další sídlo mezi ním a bělorusko-polskou hranicí je Bialowieza (viz známý Bialowiežský prales se zubry), odkud ovšem, chceme-li se dostat kamkoli do Polska, se je třeba vracet přes Hajnówku.

V dalším postu zobrazím celý pochod.
Mluvil jsem s několika přihlížejícími. První pán +- 70 s kolem na otázku:

Co si o tom myslíte?

řekl: Projeďte se po okolních vesnicích, uvidíte, kolik lidí tam Bury zastřelil.

Já: Ale demostruje hodně lidí.

– Ee, to je zaplacený.

. . .. .

Na tomto videu už vidíme celý průvod pochodu národovců v Hajnówce. Mluvil jsem s několika lidmi přihlížejícími jako já na chodníku. První se ukázal být pravoslavným z některé ze vsí kolem Hajnówky, paradoxně ale sympatizoval s “maršem”. Zůstalo prý tady hodně rudého, levicového, sovětského. Jako ohrožení vidí Rusko (což je v Polsku obecný pohled, a současná politická reprezentace ho silně podporuje). Podle jeho slov Litva už povolala záložáky (o tom jsem slyšel po Majdanu jako reakci na Krym, ale je možné, že to je stále). Dále říkal: Tady je Polsko.

Další “respondent”, rovněž místní pravoslavný, mladý cyklista, říkal, že tady lidi žijou v klidu, Poláci i pravoslavní. Takové show je jednou do roka. Zdůraznil, že tady ovšem “je Polsko, samozřejmě.”

Jak bylo na průvodu a transparentech vidět, a jak tvrdili i moji “rozmówcy”, maršírují “przyjezdni”. Přespolní byla ostatně i policie, skoro v počtu větším, než demonstranti, a houfy novinářů.

Na videu uvidíme daleko menší kontrademonstraci na mostku před kruhovým objezdem – cca 30 vizuelně starších lidí, s velkým transparentem “Bury – nie nasz bohater” (Bury není náš hrdina), a snad rodinní příslušníci? s A3 s lakonickým “jméno” (např. Wasyl), datum zastřelení apod.

Starší muž +- 65 let, kterého jsem oslovil již za kruháčem, byl z Narwi (echt “ruského” a pravoslavného městečka 25? km odsud, podle vlastních slov “obserwowal”, a koukal, jestli v průvodu není někdo z Narwi. V rozhovoru se mnou se přihlásil k ukrajinství svého autochtonního lidu (další rudý hadr na polské patrioty), a mluvil o “polské okupaci”: “Když okupujou Němci, je to tragédie, ale když Poláci, to se kritizovat nesmí.”

komentář