S P. Leo Zerhauem o Neokatechumenátu – jak se k němu dostal, jak to funguje

V dalších dílech přejdeme třeba k definici neokatechumenátu (tedy ve smyslu onoho katolického hnutí, původně ze Španělska, působícího i u nás), rozdílu mezi katechumenátem a neokatechumenátem. Dojde i na jeho počátky ve Španělsku, zakladatele Kika Arguella a Carmen Hernández.

. . .

Obecné informace, které ve videu nezazněly:

Neokatechumenát (zkráceně NC) je mezinárodní křesťanské hnutí, které se zaměřuje na evangelizaci a výchovu katechumenů, tj. dospělých lidí, kteří chtějí být pokřtěni nebo vstoupit do katolické církve. Hnutí vzniklo v Římě v roce 1964 a rozšířilo se do mnoha zemí světa.

V České republice působí neokatechumenát od 90. let minulého století. Neokatechumenální cesty jsou organizovány v několika městech, včetně Brna. Neokatechumenátní cesta je proces, během něhož se katechumeni (dospělí, kteří chtějí být pokřtěni nebo vstoupit do katolické církve) připravují na křest a vstup do katolické církve. Tento proces trvá obvykle několik měsíců a zahrnuje pravidelná setkání a liturgické aktivity.

Neokatechumenát se v České republice setkává s různými reakcemi, někteří ho podporují a chválí za jeho přístup k evangelizaci a výchově katechumenů, zatímco jiní vyjadřují kritiku a obavy ohledně jeho názorů na teologii a liturgii. Katolická církev v České republice se k tomuto hnutí staví kriticky a doporučuje pečlivě zvážit, zda se vstupem do něj lze dovést k plnému křesťanskému životu.

Slova “katechumenát” a “neokatechumenát” mají podobný původ a vztahují se k přípravě na křest nebo vstup do katolické církve, ale existuje mezi nimi rozdíl.

Katechumenát je starobylá křesťanská praxe, která se používala od raného středověku k přípravě lidí na křest a vstup do katolické církve. Katechumeni jsou v tomto procesu učeni křesťanským naukám a vzděláváni v křesťanském životě. Tento proces trvá obvykle několik měsíců a končí křtem a přijetím do katolické církve.

Neokatechumenát je novější hnutí, které bylo založeno v 60. letech 20. století v Římě. Neokatechumenát se také zaměřuje na evangelizaci a výchovu katechumenů, ale liší se od tradičního katechumenátu svým způsobem vedení přípravy. Neokatechumenát používá speciální vzdělávací program, který zahrnuje pravidelná setkání, katecheze a liturgické aktivity, aby připravil katechumeny na křest a vstup do katolické církve. Kromě toho má neokatechumenát specifický způsob uspořádání liturgických prostor a mše svatých.

V zásadě tedy katechumenát a neokatechumenát mají společný cíl, tj. přípravu na křest a vstup do katolické církve, ale neokatechumenát používá specifický program a liturgický styl.

 

komentář