stützen

 

Stützen je německé sloveso, které znamená podpírat, podepřít, opřít nebo podpořit.

– stützen se může používat pro fyzickou podporu něčeho, co by jinak spadlo nebo se zhroutilo. Příklad: Er stützte die Leiter an die Wand. (Opřel žebřík o zeď.)
– stützen se také může používat pro morální nebo finanční podporu někoho nebo něčeho. Příklad: Sie stützte ihn in seiner schweren Zeit. (Podpořila ho v jeho těžkém období.)
– stützen se dále může používat pro potvrzení nebo ospravedlnění nějakého tvrzení nebo argumentu. Příklad: Er stützte seine These mit vielen Fakten. (Podepřel svou tezi mnoha fakty.)

 

Srovnání s angličtinou:

Stützen je podobné anglickému slovesu to support, které má také více významů a použití. Nicméně, to support se může také používat pro vyjádření souhlasu nebo přízně s někým nebo něčím, což stützen neznamená. Příklad: I support your decision. (Podporuji tvé rozhodnutí.) To by se v němčině řeklo: Ich bin mit deiner Entscheidung einverstanden.

komentář