rollen – valit se

der Ball, die Kugel, der Würfel rollt – míč, míč, kostka se valí

der Ball rollt ins Aus, über die Torlinie – míč se (pře)valí přes brankovou čáru

komentář