Šlachtovská Rus

Szlachtowa a Jaworki jsou dvě nejzápadnější rusínské/lemkovské vsi v Polsku, které do vyhnání Rusínů 1944-1947 tvořily tzv. Šlachtovskou Rus (Ruś Szlachtowska). Obě vsi (dnes části Szczawnice) si zachovaly řecko-katolické kostely s ikonostasy, které ovšem spravují katolíci římští. Kromě jmen apoštolů na freskách v Jaworkách jsem nejsilnější přítomnost východní slovanštiny našel v nenápadné kapličce na konci Jaworek: Otčenáše po ukrajinsku, přičemž ve dvou různých verzích. Jedna je jakási archaičtější – snad bude někdo vědět víc.

komentář