hun­dert – sto

“Hundert” ist eine Zahl, die die Menge von 100 Dingen beschreibt.  „Sto“ je číslo, které popisuje množství 100 věcí.

In der Mathematik wird sie als natürliche Zahl bezeichnet und gehört zu den positiven ganzen Zahlen.  V matematice se nazývá přirozené číslo a patří mezi kladná celá čísla.

Die Zahl hundert kann auch in verschiedenen anderen Bereichen verwendet werden, wie zum Beispiel in der Zeitmessung (100 Sekunden = 1 Minute und 40 Sekunden) oder in der Temperaturmessung (100 Grad Celsius entsprechen dem Siedepunkt von Wasser).  Číslo sto lze použít i v různých dalších oblastech, jako je měření času (100 sekund = 1 minuta a 40 sekund) nebo měření teploty (100 stupňů Celsia je bod varu vody).

 

Číslovky od 100 do 900 se tvoří pravidelně skládáním.

 

100 ein hundert

200 zwei hundert

300 drei hundert

400 vier hundert

500 fünf hundert

600 sechs hundert

700s ieben hundert

800 acht hundert

900 neun hundert

 

Číslovky hundert, tausend se užívají také jako podstatná jména: das Hundert – stovka, sto, das Tausend – tisíc: Číslovky die Million, die Milliarde, die Billion se skloňují jako podstatná jména.

komentář