Klaviatur, die – klávesnice

Bei Instrumenten mit mehreren Klaviaturen (Orgel, Cembalo) spricht man von Manualen. – Nástroje s několika klaviaturami (varhany, cembalo) se označují jako manuály.

 

komentář