Münze, die – mince

die antike Münze – antická mince

komentář