Bombe, die – bomba

 

Zwei Österreicher unterhalten sich:
“Kennst Du den Unterschied zwischen einer Wasserstoffbombe und einer Neutronenbombe?”

“Nee!”, entgegnet dieser.

“Wenn eine Wasserstoffbombe gezündet wird ist dein Haus weg, dein Fahhrad ist weg und du bist auch weg! Wird eine Neutronenbombe gezündet bist du weg, aber dein Haus ist noch da und dein Fahrrad ist auch noch da! Verstanden?”

Der andere stutzt ein Weilchen und antwortet dann:
“Da muss es aber noch eine Bombe geben! Heute morgen bin ich aufgewacht, da war mein Haus da, ich war noch da, aber mein Fahrrad war weg!”

Hovoří spolu dva Rakušané:
“Víš, jaký je rozdíl mezi vodíkovou a neutronovou bombou?”

“Ne!”, odpoví ten druhý.

“Když vybuchne vodíková bomba, tvůj dům je pryč, tvoje kolo je pryč a ty taky! Pokud vybuchne neutronová bomba, jsi pryč, ale tvůj dům stále existuje a tvoje kolo taky! Rozumíš?”

Druhý se na chvíli odmlčí a pak odpoví:
“Musí existovat ještě jedna bomba! Dnes ráno jsem se probudil, můj dům byl na místě, já jsem byl na místě, ale moje kolo bylo pryč!”

 

 

komentář