zahlen – platit

Wer zahlt, wenn sich im Sportclub jemand beim Fußball oder Tennis verletzt? – Kdo platí, pokud je někdo zraněn při hraní fotbalu nebo tenisu ve sportovním klubu?

zählen je “počítat” a zahlen je “platit.”

“Zählen” znamená “počítat”, například “Ich zähle bis 10.” (Počítám do 10.)

“Zahlen” znamená “platit”, například “Ich muss für das Essen zahlen.” (Musím zaplatit za jídlo.)

 

nebo

Sie zählen die Stimmen nach dem Ende der Wahl. – Počítají hlasy po skončení voleb.

 

Das macht zusammen zwanzig Euro fünfzig. Zahlen Sie bar oder mit Karte? – Dohromady to dělá dvacet euro padesát. Platíte hotově nebo kartou?

 

 

komentář