Führer, der – vůdce

Führer znamená doslova „vůdce“. Jde o výraz odvozený od slovesa führen – vést.

je to výraz, který se bez zvláštních konotací používá v mnoha složeninách (Führerschein – řidičský průkaz, Bergführer – horský vůdce, Oppositionsführer – vůdce opozice, Spielführer – kapitán družstva atd. – srov. český germanismus mašinfýra – Machinführer).

Se samotným slovem Führer se ovšem dosud pojí nepříjemné konotace s nacistickým vůdcem v dobách vlády strany NSDAP v Německu, kdy byl takto označován Adolf Hitler, který stranu vedl a který se stal i říšským kancléřem. Tehdy se také stalo částí názvu mnoha pozic v různých německých (polo)vojenských a vládních organizacích.

 

Führer německé slovo, které znamená „šéf, vůdce“ v jakékoli oblasti, ve které jednotlivec pracuje. Slovo Führer se používalo jako vojenský titul (srovnej latinské dux) v Německu alespoň od 18. století2V době nacismu se Führer používal výhradně pro označení vůdců politických stran, titul, který si sám udělil Hitler jako předseda nacistické politické strany3. Hitler používal titul Führer k odkazování na svou pozici uvnitř nacistické strany už od 20. let4Führer znamená „vůdce“, ale pro Hitlera nebyl Führer obyčejným vůdcem politické strany nebo národa4.

Stylisticky je slovo Führer silně spojeno s Hitlerem a nacistickým režimem a mělo by se mu vyhnout v běžné řeči nebo psaní. Pokud je nutné použít slovo Führer, mělo by být jasné, že se jedná o historický nebo akademický kontext a že se nevyjadřuje souhlas s Hitlerovou ideologií. Existují i jiná slova pro označení vůdce nebo šéfa v němčině, například Leiter, Chef nebo Anführer5.

 

Die Bergbesteigung ist nur mit einem Führer möglich. – Výstup na horu je možný jen s průvodcem.

ein Führer durch Berlin – průvodce Berlínem

 

geistiger Führer – duchovní vůdce

 

 

 

 

komentář