günstig – příznivý

Die Stadt ist sehr günstig für das Leben.
To město je velmi příznivé pro život.

Sie ist sehr günstig gelegen.
Její poloha je velmi výhodná.

Die Sterne stehen sehr günstig.
Hvězdy jsou velmi příznivé!

Sehr günstig.
Velmi levné.

Die außenpolitische Situation war 1667 für Frankreich sehr günstig.
Mezinárodní situace v roce 1667 byla velmi výhodná pro Francii.

komentář