ein Veto einlegen – vetovat

 

“Veto” ist Lateinisch und heißt wörtlich übersetzt: “Ich verbiete”. Wenn jemand ein Vetorecht hat, kann er oder sie gegen einen Beschluss vorgehen, also “ein Veto einlegen”.
„Veto“ je latinsky a doslova znamená „zakazuji“. Pokud má někdo právo veta, může proti rozhodnutí podniknout kroky, tedy „vetovat“.
  • Der Präsident hat sein Veto gegen das neue Gesetz eingelegt. (Prezident vetoval nový zákon.)
  • Die Regierung wird das Veto des Parlaments überprüfen. (Vláda přezkoumá veto parlamentu.)
  • Die EU-Staaten haben ein Veto gegen die Pläne des Landes eingelegt. (Státy EU podaly veto proti plánům této země.)
  • Er hat ein Veto gegen den Vorschlag des Teams eingelegt. (Podal veto proti návrhu týmu.)

 

“Veto” v němčině se nemusí vždy používat s výrazem “einlegen”. Existují i další slovesné fráze, které lze použít s tímto slovem, například:

ein Veto aussprechen: vyslovit veto
ein Veto erheben: vznést veto
ein Veto abgeben: dát veto

komentář